Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Nejžádanější země
popis

Národní parky USA

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč

O cestovní kanceláři

K tour

Vážení přátelé,

Cestovní kancelář K tour již více jak 20 let pořádá zájezdy pro školní kolektivy do Velké Británie - do Londýna, Skotska, Cornwallu. Zájezdy mohou být pořádány jak pro ucelenou skupinu, ale i pro menší skupinky dětí, kdy je více škol doplněno do společného autobusu. Tyto zájezdy jsou vedeny zkušenými a  odborně zdatnými průvodci.

Dále na našich stránkách naleznete většinou autobusové zájezdy do zemí celé Evropy, severní Afriky. Zájezdy jsou poznávací, pobytové s výlety i s pěší turistikou.   Cestovní kancelář K tour je pojištěna dle zákona 159 u pojišťovny UNIQUA.

V naší cestovní kanceláři zakoupíte různé poznávací zájezdy, např. zájezdy na Korsiku.

Moskva a zlatý prsten Ruska + Petrohrad

Tento velký okruh evropským Ruskem nás podrobně seznámí s tradicemi, kulturou a uměním středověké Moskevské Rusi, říše, která vyrůstala na východní hranici evropského kontinentu, kde tvořila nepropustnou hráz divokým hordám z východních stepí. Kromě obou ruských metropolí Moskvy a Petrohradu se seznámíme s nejkrásnějšími skvosty Zlatého prstenu Moskvy s nejslavnějšími historickými a architektonickými památkami středověkého Ruska, především z období největší slávy vladimirsko-suzdalského stavitelství. Zachované pevnosti, chrámy a kláštery včetně jedinečných ikonopiseckých maleb dodnes patří mezi klenotnice ruského středověkého umění a díky tomuto putování se i vy budete moci ponořit do jejich pohádkového světa. Zájezd provází Kamil Hanák.

Program

 1. Den: Odjezd z ČR a cesta přes Polsko do Běloruska.
 2. Den: Celodenní prohlídka MINSKU - hlavního města Běloruska. Nocovat budeme ve městě ORŠA nedaleko ruských hranic.
 3. Den: Dopoledne přejedeme do starobylého města SMOLENSKA, „západního klíče k ruskému státu“. Kromě středověkého hradu a starých chrámů si prohlédneme také slavný památník zavražděných polských důstojníků v nedaleké KATYNI. Odpoledne se přesuneme k MOŽAJSKU, v jehož blízkosti se u vesnice BORODINO zastavíme u památníku slavné bitvy proti Napoleonovi.
 4. Den: Tento den se budeme věnovat centru MOSKVY . Projdeme se po RUDÉM NÁMĚSTÍ, navštívíme CHRÁM VASILA BLAŽENÉHO, MAUZOLEUM i slovutný moskevský KREML.
 5. Den: Budeme pokračovat v návštěvě Moskvy: STARÝ a NOVÝ ARBAT, TVERSKÁ TŘÍDA, odpoledne možnost návštěvy TREŤJAKOVSKÉ GALERIE případně výlet metrem do carského areálu KOLOMENSKOJE.
 6. Den: Nejprve se zastavíme ve VLADIMIRU, kde vstoupíme slavnou ZLATOU BRÁNOU do Kremlu a prohlédneme si chrám Zesnutí Panny Marie s freskami od Rubleva. Posléze navštívíme při ústí Něrli do Kljazmy starobylý chrám PANNY MARIE POMOCNÉ NA NĚRLI, nejkrásnější dílo raného ruského stavitelství. Odpoledne zasvětíme jednomu z nejkrásnějších ruských měst, SUZDAL. Navštívíme hradní čtvrť s chrámy, jejichž cibulovité věžičky se zvedají na pozadí dřevěných domků a zeleně.
 7. Den: Po krátké zastávce v JURJEVU POLSKÉM navštívíme SERGIJEV POSAD s TROJICKO-SERGIJEVSKOU LÁVROU, největším klášterem v Rusku. V katedrále Nejsvětější Trojice uvidíme slavný ikonostas ANDREJE RUBLEVA. Další zajímavé město staré Rusi, PERESLAVL-ZALESSKIJ, navštívíme odpoledne. Toto rodiště Alexandra Něvského bývalo bohatým sídlem údělného knížectví, jehož slávu dodnes připomínají budovy klášterů nikitského, danielského, fjodorovského a gorického.
 8. Den: V první polovině dne navštívíme ROSTOV VELIKÝ, nejstarší město severovýchodní Rusi, staré centrum knížectví a sídlo metropolity. Prohlédneme si hrad a nejvzácnější památku města – chrám Zesnutí Bohorodice s překrásnými freskami a samostatnou zvonicí. Pak se přesuneme do JAROSLAVLE, kde naši pozornost upoutají zbytky opevnění, Svatá brána a chrám Proměnění Páně. Nocleh ve Vologdě.
 9. Den: Vyrazíme na sever do poutního místa FERAPONTOVO na prohlídku překrásných fresek středověkého ikonopisce DIONÝSA. Pak se přesuneme do GORICKÉHO kláštera na břehu BELOGO OZERA a prohlédneme si, nejrozsáhlejší ruský klášterní komplex KIRILLO-BĚLOZERSKÉHO KLÁŠTERA ve městě KIRILLOV. Nocleh ve městě Čerepovec.
 10. Den: Celodenní přejezd nekonečnou TAJGOU ze severoruského města ČEREPOVEC do města NOVAJA LADOGA na břehu LADOŽSKÉHO JEZERA.
 11. Den: V brzkých ranních hodinách vyrazíme k ostrovní pevnosti ŠLISSELBURG zvanou též OREŠEK, vybudovanou roku 1323 novgorodským knížetem Jurijem. V případě dobrého počasí se na ostrov vydáme lodí a pevnost si prohlédneme. Odpoledne se vydáme do CARSKÉHO SELA na prohlídku JANTAROVÉ KOMNATY umístěné v KATEŘINSKÉM PALÁCI. Na nocleh se přesuneme do Petrohradu , kde budeme tři noci spát.
 12. Den: Celodenní prohlídka PETROHRADU . Ráno vyrazíme po NĚVSKÉM PROSPEKTU k Aničkovově mostu. Shlédneme Aničkovův palác, secesní budovu Jelysejev, Gostinyj dvor, Arménský kostel, Literární kavárnu, Kazaňskou katedrálu, Gribojedův kanál, Chrám Kristova vzkříšení, Palácové náměstí, Alexandrův sloup a skončíme v Zimní paláci. Zájemci mohou odpoledne navštívit ERMITÁŽ případně zajistíme plavbu na loďkách po kanálech.
 13. Den: Dopoledne podnikneme výlet do PETRODVORCŮ . Odpoledne pokračujeme prohlídkou PETROHRADU : náměstí Děkabristů, Měděný jezdec, KATEDRÁLA SVATÉHO IZÁKA , Palácové nábřeží, most Nejsvětější Trojice, křižník AURORA, Petrská brána, PETROPAVLOVSKÁ PEVNOST , katedrála sv. Petra a Pavla a další.
 14. Den: Tento den zasvětíme NOVGORODU, nejstaršímu městu na území Ruska, centru takzvané Novgorodské republiky, nazývanému též kolébkou středověké demokracie. Prohlédneme si Novgorodský KREML včetně nejstarší katedrály sv. SOFIE, dále JAROSLAVŮV DVŮR na Obchodní straně i klášter JURJEV, případně MUZEUM DŘEVĚNÉ ARCHITEKTURY.
 15. Den: Přejedeme do PSKOVA, druhé středověké nezávislé východoslovanské republiky. Prohlédneme si PSKOVSKÝ KROM (středověkou městskou pevnost), TROJICKOU KATEDRÁLU i MIROŽSKÝ KLÁŠTER se slavnou freskou Proměnění Páně. Odpoledne se ještě zastavíme v klášteře PEČORY poblíž hranice s Estonskem. Na nocleh přejezd do Lotyšska.
 16. Den: Předposlední den zájezdu strávíme prohlídkou VILNIUSU, hlavního města Litvy. Navštívíme Staré město včetně GEDIMINASOVA HRADU, Židovského města, starých chrámů a Univerzity. Ve večerních hodinách opustíme litevskou metropoli a vydáme se na návrat domů.
 17. Den: Návrat do ČR.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Snídaně

Termíny

DatumDélkaCena od
12. 4. - 28. 4.17 dní27 990,- KčVíce o ceně
Dospělí27 990,-
Neváhejte a objednejte ještě dnes! Objednat zájezd

Cena zahrnuje

 • průvodce
 • vízum do Běloruska
 • pojištění léčebných výloh a storna do 15 000 Kč
 • pobytová taxa
 • 14x snídaně
 • 14x ubytování v hotelu nebo hotelovém komplexu (2lůžkové pokoje)
 • doprava klimatizovaným autobusem

Cena nezahrnuje

 • vízum do Ruska a povinné vízové centrum - informace v CK (cena cca 2500 Kč)

Fakultativně

 • 1/1 pokoj povinný při nedoobsazení
 • pojištění vyššího storna do 40 000 Kč
3
Norsko Norsko

Rychlý kontakt

CK K tour

Email: ktour@c-mail.cz

Tel:  377 856 284 

Mobil: 723 730 960

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze LAST MINUTE?